Browsing Tag

photoshop

PSD khung Avatar hiệu ứng nước cực đẹp

PSD khung Avatar hiệu ứng nước cực đẹp Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn PSD khung Avatar hiệu ứng nước cực đẹp. Khả năng không giới hạn! Bạn có thể di chuyển mặt nạ nước để tạo khung của riêng bạn. Nó cung cấp cho bạn một cơ hội…
DMCA.com Protection Status